Backgammon: Regler & tips för hur man spelar

Backgammon är ett bordsspel för 2 personer som går ut på att flytta sina spelpjäser in i sitt bo efter hur många steg sina två tärningar visar. Reglerna är enkla, men kräver lite list för att maximera sina steg och minimera risken att bli tagen av motståndaren. För att spela krävs ett spelbord med 15 spelpjäser var och 2 tärningar.

Grundregler i backgammon

Reglerna i backgammon är att förflytta sin pjäser in i boet och sedan av planen.

 • Ställ upp spelplanen enligt startpositionen nedan.
 • Slå en tärning var, den som slår högst får börja.
 • Spelaren får flytta en eller flera spelpjäser lika många steg som de två tärningarna visar.
 • Pjäserna flyttas bara framåt, i riktning mot sitt bo.
 • Man får inte dela upp en tärning i flera steg, utan måste gå exakt så många steg som respektive tärning visar.
 • Får man ett dubbelslag (båda tärningarna visar samma) räknas varje tärning två gånger och man får ta dubbelt så många steg.
 • För att kunna flytta en spelpjäs måste positionen man flyttar till antingen vara tom, ha egna spelpjäser eller ha en av motståndarens.
 • Flyttar man till en ruta med en av motståndarens spelpjäser så slår man ut den och ställer den på muren i mitten av spelplanen.
 • När det är motståndarens tur måste den få ut sin spelpjäs från muren genom att slå tärningarna så att den kan ställa in den på en ruta i motståndarens bo enligt de vanliga regler för förflyttning.
 • När alla spelpjäser befinner sig i boet får man börja plocka av spelpjäser genom att slå tärningen så att de kommer utanför planen.
 • För att få gå ut måste man inte slå jämt, utan kan med en 6:a flytta en spelpjäs som står tre rutor från att komma ut.
 • Den som först får ut alla sina spelpjäser vinner.

Backgammon uppställning

För att börja spela ska man börja med att ställa upp spelpjäserna i sin startposition. spelbrädet ska se ut som bilden nedan där respektive spelares 15 spelpjäser ligger spegelvända mot varandra.

Uppställning i backgammon

Spelplanen i backgammon

Spelplanen är indelad i olika delar där varje spelar har ett bo dit de vill förflytta sina spelpjäser. Därutöver finns det en yttre spelplan där båda lagen förflyttar sina spelplaner som vanlig. Mellan bona och den yttre spelplanen finns också en mur där man ställer pjäser som blivit tagna av motståndaren.

Starta spelet

Börja med att vardera spelare slår en tärning var. Den som får högst börjar spela med att använda de två slagna tärningarna som grund för sitt första drag. Spelpjäserna förflyttas i motsatt riktning så man alltid förflyttar sig mot sitt bo. Man kan alltså inte gå bakåt på spelplanen, utan alltid framåt.

Hur man får flytta pjäserna

Exempel A – Flytta med en bricka

Spelaren slår 3 och 4. Spelaren kan inte flytta sin spelpjäs tre steg eftersom den är blockad, men kan gå fyra steg först och sedan tre.

Exempel B – Bara kunna flytta med en tärning

Spelaren slår 2 och 3. Spelaren kan inte flytta sin spelpjäs tre steg eftersom den är blockad, men kan gå två steg. Därifrån är återigen tre steg inte möjligt eftersom motståndaren blockera. Om spelaren inte har andra pjäser att flytta får den då stå kvar utan att använda sin andra tärning.

Exempel C – Inte kunna flytta

Spelaren slår 3 och 5. Spelaren kan varken flytta sin spelpjäs tre eller fem steg eftersom den är blockad på båda. Antingen får den använda en annan spelpjäs, eller om den inte kan flytta någon alls helt enkelt stå kvar.

Exempel D – Slå ut en motståndares spelpjäs

Spelaren slår 2 och 3. Spelaren kan flytta två steg i första draget (men inte tre) och sedan 3 steg. Spelpjäsen ställer sig då på en ruta där motståndaren har en spelpjäs, vilken då blir tagen och förflyttad till muren i väntan på att motståndaren ska slå in dem igen.

Komma ut med utslagen spelpjäs

När en spelpjäs blivit tagen av motståndaren genom att förflytta sig till en ensam motståndarpjäs ställs den på muren i väntan på att komma in i spel igen. Spelaren måste nu slå tärningarna så att spelpjäsen kan ställas på en godkänd position i motståndarens bo. Det är som vanligt antingen en ruta som antingen är tom, innehåller egna spelpjäser eller en motståndarpjäs. Innan spelpjäsen kommit in i spel igen får man inte flytta några andra pjäser. Det finns ingen gräns för hur många spelpjäser som kan tas och och hamna på muren.

Exempel när man inte kommer ut

Spelaren slår 3 och 4. Båda rutorna är fyllda med motståndarens spelpjäser. Spelaren får då inte ta in sin spelpjäs i spel igen och inte heller flytta några av sina övriga spelpjäser.

Exempel när man kommer ut

Spelaren slår 1 och 2. Båda rutorna är ok att ställa sig på. I det ena fallet (2:an) tar man motståndaren och i det andra fallet (1:an) står man på en tom ruta. Eftersom rutorna framför är fulla kommer man inte kunna använda båda tärningarna med den spelpjäsen, utan lever farligt att bli tagen igen.

Lämna en kommentar