Gin Rummy: Regler för hur du spelar

Gin rummy är ett klassiskt kortspel som gett upphov till eller är nära besläktat med många av den mest populära kortspelen. Spelet spelas på två personer med en vanlig kortlek och går ut på att samla tretal, fyrtal och färgstegar för att få poäng och vinna.

Reglerna är relativt enkla, men spelet kräver trots det mycket strategi och skicklighet för att vinna. 

Antal spelare:2 spelare
Ålder: 9 år eller äldre
Utrustning: Kortlek (52 kort)
Hur man vinner: Samla poängkombination

Hur man spelar gin rummy

Börja med att dela ut 10 kort till respektive spelare. De övriga korten läggs i en hög med baksidan upp i mitten på bordet. Det översta kortet i högen vänds sedan upp när spelet börjar. Du kan antingen kolla den korta filmen nedan eller fortsätta läsa instruktionerna med regler nedanför.

Inledande omgång

I den första omgången får spelaren som inte delat ut korten välja att plocka upp det uppvända kortet eller passa. Om spelaren tar upp kortet är spelet inlett, men om spelaren passar så får istället motståndaren samma erbjudande.

Om även den motspelaren passar så får den första spelaren istället plocka upp ett kort från högen. Efter en spelare tagit upp ett kort lägger han ned ett valfritt kort uppvänt i den öppna högen.

Omgångar och skapa kombinationer

När spelet inletts så turas spelarna om att antingen plocka upp ett kort från den nedvända högen eller det översta öppna kortet. Efter man tagit upp ett kort ska man också lägga ned ett nytt uppvänt kort så man alltid har 10 kort på hand. Man väljer alltså ett valfritt kort från sin hand och lägger ned. Därefter är det motståndarens tur att välja vilket kort han vill ta upp och sedan lägga ned.

Det man försöker göra när man tar upp kort är att plocka upp kort så att man skapar kombinationer av minst tre kort i antingen tretal, fyrtal eller färgstege. I slutändan vill man också ha så få höga omatchade kort som möjligt, så vanligtvis vill man slänga höga och plocka låga kort om man inte har någon möjlighet att skapa en kombination med matchande kort.

Spelet fortsätter på samma sätt tills högen tar slut eller att en spelare avslutar spelet. Det finns två sätt att avsluta spelet i Gin Rummy, antingen genom att knacka eller genom att få gin.

Knacka

Knacka innebär att man lägger ned ett nedvänt kort när det är ens tur att lägga ned ett kort.

För att en spelare ska kunna knacka så får de omatchade korten på hand vara värda max 10 poäng tillsammans. Alla kombinationer av kort räknas alltså bort och värdet på de kvarvarande räknas ihop efter siffran på respektive kort (klädda räknas som 10 poäng) och får då tillsammans vara högst 10.

När man knackat så får motspelaren först möjlighet att lägga över sina omatchade kort till den knackande spelarens hand. Man får bara lägga över omatchade kort till matchande kort, exempelvis kan man alltså lägga över en 7:a om motspelaren har 3 st 7:or på hand.

Därefter jämför man vem som hade lägst poäng på sina omatchade kort, och den som vinner (har lägst) får mellanskillnaden i poäng. Om motståndaren vinner när man knackar så får den spelaren också en bonus på 25 poäng.

Knacka i Gin Rummy

I detta exempel skulle båda spelare kunna knacka eftersom deras omatchade kort är under 10 poäng. Skulle någon knacka skulle den övre spelaren vinna eftersom den spelaren har 4 poäng medan den andra har 9 poäng i omatchade kort. Den övre spelaren skulle då få mellanskillnaden på 5 poäng (9-4) och ev. bonus om det är den andra spelaren som knackat.

Gin

Det andra sättet som spelet kan avslutas är om en spelare inte har några omatchade kort kvar på hand. Alla kort ingår alltså på något sätt i en kombination av tretal, fyrtal eller färgstege med minst 3 kort.

När en spelare får gin så får man automatiskt 25 poäng, men också summan av alla sin motståndares omatchade kort. Har din motståndare alltså kvar exempelvis Ess, 2, 4 så får du 25+1+2+4 = 32 poäng.

I detta exempel har den nedre spelaren fått Gin och får då 25 poäng. Den övre spelaren har tre kort som är omatchade; Ess, 2 och 4. Spelaren som fått Gin får då 25+1+2+4=32 poäng.

Hur man räknar poäng och får kombinera kort

Kort med siffror är värda lika mycket som sin valör, medan alla klädda kort är värda 10 poäng. En sjua är alltså värd 7 poäng, medan en kung är värd 10 poäng. Ess räknas alltid som ett och får också bara kombineras med en 2:a i en stege.

Gin Rummy spelas vanligtvis över flera omgångar tills en spelare samlat ihop 100 poäng eller mer. En spelare som får Gin får 25 poäng plus poängen som motståndarens omatchade kort på hand är.

Varianter av Gin Rummy

Det finns lite olika varianter av Gin Rummy, och också flera andra kortspel som bygger på samma spelsätt.

Oklahoma Gin är en av de vanligaste varianterna, där det första uppvända kortet bestämmer hur många poäng man får ha för att knacka. Så är det en 3:a så får man max ha 3 poäng i sina omatchade kort när man knackar. Om det dessutom är ett spader så dubblas poängen som delas ut i omgången. Man spelar också vanligtvis till 150 poäng totalt.