Kalaha: Regler för hur man spelar

Kalaha är en typ av Mancala spel som blivit ett populärt brädspel i Sverige. Owaer, Sungka och Bao är andra typer av Mancala spel som kommit från Afrika och kännetecknas av att man flyttar små stenar. Det kan dock vara lite si och så med sammanblandning av namnen så det kan finnas varianter av Kalaha där spelplanen ser annorlunda ut eller reglerna skiljer sig.

Reglerna är oftast enkla och handlar om att flytta stenar i gropar och samla dem i sitt bo. Det spelas av två spelare och rekommenderas från cirka 7 års ålder.

Kalaha regler i korthet

Varje spelare turas om att plocka upp kulorna i sina gropar på spelbrädet och flytta dem steg för steg och släpper av en kula i varje grop. Målet är att få så många kulor i sitt bo som möjligt och den som först lyckas tömma sin del av spelplanen får också hämta in resten av kulorna på motståndarens planhalva. Flest kulor vinner!

Spelbräde i Kalaha

Spelplanen består av en trälåda med olika gropar. I varje ände har respektive spelare sitt bo där man ska samla sina kulor. De små groparna som är där emellan är uppdelade i 6 stycken på varje spelplan. Varje spelare har alltså “sina” 6 gropar.

Förberedelse för att spela Kalaha

Börja spelet med att fördela alla kulorna på spelplanen. Det ska finnas 72 kulor vilket innebär att varje grop ska ha 6 stycken kulor i sig när spelet börjar. Sitt på varsin sida av spelplanen och bestäm vilken långsida som tillhör vilken spelare. 

Grunduppställningen av spelbrädet i Kalaha med 6 kulor i varje grop.
Varje spelare har en sida av spelbrädet som sin spelplan.

Börja spela Kalaha

Lotta eller kör sten-sax-påse vem som ska börja. Den som börjar väljer en hög med kulor på sin sida av spelplanen och tar upp samtliga. Spelaren lägger sedan en sten i varje nästkommande grop till höger om gropen den lyfte upp stenarna ifrån. 

När man kommer till sitt bo (den stora gropen) så lägger man även en kula där och fortsätter sedan in på motståndarens planhalva. Om man har så många kulor att man kommer till motståndarens bo, så hoppar man över det och lägger istället stenen i sin egen grop därefter. 

Exempel på ett drag där spelaren tar upp kulorna och sedan lägger en i varje efterföljande grop och avslutar på motståndarens sida.

Extradrag om man hamnar i sin egen grop

Den sista stenen man lägger avgör sedan om man får fortsätta eller om det är motståndarens tur. Skulle man lägga den sista stenen på motståndarens sida så får den sedan välja vilken grop den vill lyfta. Hamnar man däremot i en grop på sin egna sida så får man istället göra ett nytt drag. Det gäller även när man hamnar i sitt bo med sin sista kula. Det finns ingen begränsning på hur många extra drag man får göra.

Exempel där spelaren lägger så många kulor att den kommer tillbaka till sin sida och får göra ett extra drag. Observera att ingen kula läggs i motståndarens bo.

Hamna i tom skål

Om man hamnar i en av sina egna gropar med sista kulan och den gropen är tom så får man ta alla kulor i motståndarens grop rakt över på andra sidan spelbrädet. Den lagda kulan och alla motståndarens kulor läggs sedan i ens bo. Det är sedan motståndarens tur, så inga ytterligare extradrag.

Här har spelaren lyckats lägga sin sista kula i en av sina egna gropar som är tom, vilket innebär att spelaren sedan även får ta upp motståndarens kulor i gropen mittemot och flytta till sitt bo.

Vem som vinner i Kalaha

När en spelare lyckats tömma sin spelplan, alltså att groparna på spelarens sida inte har några kulor, så är spelet slut. Spelaren som lyckats tömma sin sida får nu ta de kvarvarande kulorna som motståndaren har på sin planhalva och flytta in dem i sitt bo. 

Därefter räknar man vem som har flest kulor. Allt som oftast är det såklart den som lyckats tömma sin sida som också vinner. Skulle det bli lika är det bara att spela igen eller så spelar man med att den som tömde sin sida isåfall är vinnaren. Bestäm det innan ni börjar för att undvika tveksamheter och bråk när tävlingslusten blir för stor!

Lämna en kommentar