Kinaschack: Regler för hur du spelar

Målet med spelet är att få över sina pjäser till det motsatta boet genom att flytta dem ett steg i taget eller hoppa mellan sina egna och motståndarens pjäser. Den som först fått över alla sina pjäser i det motsatta boet vinner.

Sidbild från wikipedia

Antal spelare:2-6 spelare
Speltid: 20-60 min
Rek. ålder:10 år eller äldre
Utrustning:Kinaschackbräde

Regler i kinaschack

Börja med att ställa upp pjäserna på spelplanen så att varje spelare har ett bo fyllt med kulor. Ett bo är en pyramid i ytterkant av spelplanen som rymmer 10 kulor och varje spelare har en egen färg på sina kulor som man spelar med.

Man kan välja valfritt bo men det är roligast i vår mening om man antingen ska till varandras eller ska åt samma håll. Så ställ upp er i motsatta bon eller också närliggande om ni är ojämnt antal spelare.

När ni ställt upp er börjar den första spelaren att göra ett drag genom att flytta en spelpjäs och sedan går man runt i tur och ordning där varje spelare gör sitt drag.

Den som först lyckas få in alla sin spelpjäser i boet på motsatt sida vinner.

Hur man får flytta pjäserna i kinaschack

När du flyttar en pjäs i kinaschack så får den ta ett steg fram till en ledig ruta. Du kan röra dig i alla riktningar, så både bakåt, framåt och åt sidorna är ok att röra sig.

Du kan också använda andra pjäser, både dina egna och motståndarnas, för att hoppa fram över spelplanen. För att hoppa krävs att du har en spelpjäs vid sidan av din egna och att du hoppar ”rakt” över den till en ledig plats på andra sidan. Pjäsen du hoppar över påverkas inte på något sätt om du utnyttjar den (till skillnad mot reglerna i Dam exempelvis).

När du hoppar över pjäser så är du inte begränsad till ett steg utan kan göra en lång serie av hopp för att ta dig fram. Det måste hela tiden vara en ledig ruta mellan varje hopp och spelpjäs, så du kan inte hoppa över två spelpjäser i ett hopp.