Schack regler: Grunderna för hur du spelar schack

Schack är kanske ett av de mest klassiska spelen med sin fascination över att något så enkelt kan vara så svårt att bemästra. I grunden är det bara en enkel spelplan med 64 svart eller vita rutor och en enkel uppsättning spelpjäser, men variationerna är oändliga! 

Grunderna i schack

Grunderna i schack är relativt enkla. De två spelarna turas om att göra vartannat drag genom att flytta en spelpjäs i taget över brädet. Genom att flytta sina pjäsere till tomma rutor eller ta motståndarens pjäser får man färre pjäser på spelplanen och när en spelare tillfångatagit motståndarens kung är spelet vunnet (schackmatt).

Schackbrädet

Schackbrädet består av 8 rader (numrerade 1-8) och 8 linjer (bokstavsordning A-H) vilket tillsammans blir 64 rutor. Varannan ruta är svart och varannan är vit. När man ställer upp pjäserna ska man ha bokstavslinjen mot sig och raderna på sidan med siffror. Om schackbrädet saknar numrering och bokstäver så är grundregeln att båda spelarna ska ha en vit ruta i sitt högra hörn. För att det ska vara rätt ska också vit dam stå på vit ruta och svart dam på svart ruta. 

Schackbrädet sett ovanifrån

Spelpjäserna

Vardera spelare har 16 spelpjäser – 1 kung, 1 dam, 2 torn, 2 löpare, 2 springare och 8 bönder. De olika spelpjäserna har olika regler för hur de kan användas vilket beskrivs nedan. För att beskriva pjäsernas olika styrka ger man dem olika poäng (relativa värden), men det är inget som används för själva spelet. Hur pass bra en viss pjäs är att ha beror också på det aktuella partiets ställning. Av alla pjäser är det bara springaren som kan flyttas “över”  eller “genom” andra pjäser, övriga måste ha en “tom” linje till den ruta spelaren vill flytta den till.

Uppställning av spelpjäserna

På de andra raden så ställer man upp sina bönder som en skyddande mur mot det bakre ledet. I det bakre ledet så ställer man tornen i vardera hörn, därefter en springare på vardera sida och innanför respektive springare ställer man en löpare. På de kvarvarande rutorna i mitten ställer man damen på samma färg som spelpjäsen har och kungen på den andra. Så har du vita pjäser ställer du damen på vit ruta och har du svart så ställer du damen på den svarta rutan. 

Uppställning av spelpjäserna i början

Vem som börjar

Spelaren som får vita pjäserna är också den som börjar med att göra det första draget. För att bestämma vem som får vilka pjäser kan man lotta genom att hålla en spelpjäs gömd i handen och den andra personen får gissa och sedan välja om hen gissar rätt.

Öppningsdrag

Den som börjar väljer vilken pjäs som ska flyttas och hur. Eftersom vissa pjäser är instängda och därför inte kan flyttas begränsas man till bönder och springare. Eftersom det är första gången för alla bönder kan man välja att flytta en bonde ett eller två steg (se nedan för hur bonden kan röra sig).

Hur Bonden får röra sig

Bonden kan bara röra sig framåt på brädet genom att ta ett steg i taget i en rak linje, förutom när den används första gången då den också kan ta två steg. För att ta en motståndarpjäs med en bonde måste bonden ta ett steg snett framåt (man kan alltså inte gå in i en motståndare för att ta den). Om en bonde tar sig över spelplanen till den sista raden så omvandlas den till en valfri spelpjäs (oftast en dam), något som kallas “en passant”.

Hur Springare/hästen får röra sig

Springaren kan röra sig i alla riktningar på ett lite annorlunda sätt genom att ta två steg fram och sedan ett steg åt vänster. Eftersom den tar flera steg i ett drag så kan den också gå över andra pjäser. Står en annan pjäs framför springaren kan den “hoppa” över den för att nå sin position. Därför är den väldigt användbar i trånga situationer när den kan röra sig åt flera riktningar och inte bli instängd på samma sätt som flera andra spelpjäser.

Hur Löpare får röra sig

Löparen kan gå diagonalt åt alla håll och ta obegränsat antal steg i den riktningen. Som spelare har man två stycken löpare vid start, där vardera löpare håller sig till sin färg. Har du en löpare som står på vitt ruta kommer den aldrig kunna ta en spelare på svart ruta.

Hur Torn får röra sig

Torn går i raka linjer oavsett håll med obegränsad antal steg. Den kan alltså gå rakt fram, rakt bakåt, rakt åt vänster eller rakt åt höger. Torn brukar komma i spel sent i ett parti eftersom den kräver raka vägar för att komma ut från sin grundposition. 

Hur Dam får röra sig

Damen är den absolut starkaste spelpjäsen på brädet eftersom den kan röra sig i alla riktningar med obegränsad räckvidd. Eftersom den är överlägset bäst så är det oerhört svårt att vinna ett parti om man förlorar den så man vill också vara försiktig i hur man använder den.

Hur Kung får röra sig

Även om damen är den starkaste pjäsen på schackbrädet, så är kungen den viktigaste. Den kan gå åt alla håll, men är begränsad till ett steg i taget. Kungen kan inte heller flyttas till en ruta där den är “schack” eftersom den då automatiskt kommer bli tagen och spelet är slut. Det innebär också att kungar inte kan stå bredvid eller ta varandra. Har du bara en kung kvar kan du därför aldrig vinna utan som bäst spela lika, så kallad remi.

Hur man vinner i schack

Ett parti schack är slut när en spelare fångar den andres kung och då vinner. Partiet kan också avslutas i förtid om en spelare ger upp (eftersom den ligger i underläge). Ett tredje altrnativ är att partiet slutar oavgjort, vilket i schack kallas för remi.

Schack och shackmatt

När en spelare attackerar sin motståndares kung kallar man det att kungen är i schack. Spelaren som gör draget har då flyttat en av sina spelpjäser till en ruta som innebär att den vid nästa drag kan ta kungen. Spelaren säger “Schack” till sin motståndare när draget görs för att informera om att kungen är under attack. För att avvärja attacken har motståndaren tre olika alternativ för att skydda sin kung:

  • Första alternativet är att flytta kungen så att den inte längre kan tas. 
  • Andra alternativet är att ställa en annan spelpjäs mellan kungen och den hotande spelpjäsen så att kungen inte kan tas. 
  • Det tredje alternativet är att motståndaren tar den hotande pjäsen, antingen med kungen eller en annan spelpjäs. 

Om moståndaren inte kan flytta kungen eller på något annat sätt skydda sig innebär det att den är schackmatt. Spelet är då slut och spelaren som attackerade har vunnit. Motståndaren kan då lägga sin kung för att visa att den är död. 

Ge upp i schack

Om man är i rejält underläge som är ointagbart för både att vinna och remi så kan man som spelare ge upp. Man kan närsomhelst och oavsett orsak lägga sin kung och ge upp för att starta ett nytt parti eller avsluta. 

Oavgjort i Schack s.k Remi

Remi kan uppstå på flera sätt. Det vanligaste är att man kommer överens om att man inte spela vidare eftersom det finns så få spelpjäser på schackbrädet att ingen av spelarna har någon chans eller övertag att vinna. Som spelare erbjuder man då remi och kommer man överens så är spelet slut.

Patt är också en vanlig och bra variant att känna till för hur ett parti kan sluta i remi. Det uppstår om en spelare kan försätta sin motståndare i en position där den varken kan flytta någon av sina pjäser eller sin kung. 

Om båda spelarna bara har sina kungar kvar kan man inte heller vinna och spelet slutar då i remi. Det finns flera andra regler för professionella spelare som du kan läsa på internationella schackförbundets hemsida. 

Andra regler

Rörd är förd

Släppt är släppt

Taget är slaget

Speciella drag 

Rockad

En Passant

Promovering

Lämna en kommentar