Skitgubbe: Regler för hur du spelar kortspelet

Skitgubbe (även kallat Mas eller mjölnarmatte i vissa delar av Sverige) är ett enkelt kortspel som funkar för 2 till 4 spelare, men framförallt passar 3 spelare.

Spelet är indelat i två delar där man i den första samlar på sig kort för att sedan bli av med sina kort snabbast. Den som är kvar sist med kort på hand förlorar och blir helt enkelt ”Skitgubbe”.

OBS! Det råder rätt mycket förvirring kring Skitgubbe eftersom även Vändtia kallas ”Skitgubbe” eller ”Spansk skitgubbe”. Känner du inte igen regler nedan är det alltså Vändtia du letar efter.

Antal spelare:2-4 personer
Rek. ålder:7 år eller äldre
Speltid:10 minuter
Kortlek:52 kort, inga jokrar

Hur man spelar skitgubbe

Börja med dela ut 3 kort till respektive spelare och placera sedan resterande kort i en hög med baksidan upp. Varje spelare ska alltid ha 3 kort på hand, så varje gång man lägger ned ett kort ska man plocka upp ett nytt från plockhögen.

Första delen – Samla stick

I den första delen ska man spela stick för att få så bra (höga) kort som möjligt. Varje stick innefattar bara två av spelarna och det är endast valör som spelar in (högst kort vinner alltså oavsett färg). Ett spel inleds alltså av att den första spelaren lägger ett kort som sedan nästa spelare i ordningen ska svara på genom att lägga valfritt kort. Den som lägger högst tar hem sticket.

Om man lägger samma kort som sin motspelare så får den som inledde spelet lägga ett nytt kort ovanpå de första så man spelar ett nytt stick om alla korten som ligger.

Efter att någon tagit hem sticket så fortsätter spelet med att den andra spelaren lägger ut nästa kort och spelar ett stick mot nästa spelare vid bordet (om man är fler än två spelare, annars spelar man hela tiden mot varandra).

Exempel

  • Spelare A börjar med att lägga ut Ruter 7.
  • Spelare B kan nu välja att antingen ta sticket genom att lägga ett högre kort, lägga under för att låta spelare A vinna eller också lägga en 7:a för att det ska bli oavgjort.
  • Lägger man samma kort så ligger korten kvar och spelare A får lägga ett nytt kort.

Om man inte vill använda korten man har på hand (eller försöka ta alternativt slippa ta hem sticket) så kan man också chansa genom att dra ett kort från plockhögen. Dra då översta kortet och lägg direkt upp på bordet för att se om du lyckas.

När plockhögen så småningom tar slut så ska man spela färdigt de kort man har på hand. När det bara är ett kort kvar i plockhögen låter man det ligga tills alla kort är slutspelade. Spelaren som skulle plockat upp det tar då upp det, visar övriga och behåller det sedan till nästa omgång. Färgen på kortet är det man sedan använder som trumffärg i andra delen.

Andra delen – Bli av med kort

Alla spelare har nu samlat på sig olika många kort. Den som tog trumfkortet (sista kortet från plockhögen i första delen) är den som nu spelar ut och inleder spelet. Nu vill man bli av med sina kort så fort som möjligt och den som är sist kvar med kort blir skitgubbe.

Spelet sker även i andra delen med stick men reglerna är något annorlunda. Nu måste alla följa färg och dessutom hela tiden lägga högre kort eller lägga trumfkort om man inte har kvar kort i den lagda färgen. Det är alltså inte tillåtet att krypa. Om man inte kan lägga kort så måste du ta upp det senast utspelade kortet.

I varje stick så spelar nu alla spelarna, så antalet kort ska bli lika många som antalet spelare för att läggas bort. Är man tre spelare så läggs alltså korten bort när tre kort lagts.

Exempel

  • Spelare A lägger en hjärter 8:a.
  • Spelare B måste nu följa hjärter och lägga högre eller lägga ett kort i trumf, så han lägger en hjärter knekt.
  • Spelare C kan inte lägga och tar därför istället upp hjärter knekten.
  • Spelare A måste nu lägga över för att avsluta och lägga bort sticket.

Variationer av skitgubbe

I beskrivningen ovan så spelar man utan att färg spelar in i den först omgången, vilket kallas att spela utan uppslagen trumf. Alternativet är helt enkelt att man spelar med uppslagen trumf och att man då även i den första delen av spelet låter färg spela in i vad man får lägga (man måste alltså följa färg).

Ett annat vanligt regeltillägg är att man i den andra delen av spelet även får spela flera kort samtidigt. Det vanligaste är att det gäller så länge de är i färg och följd, men man kan även spela med att par och liknande är tillåtet.