Backhoppningsregler: Så räknas poängen

Backhoppning är en vintersport som också ingår i vinter OS program. Sporten går ut på att glida nedför en backe som lutar nedåt och sedan har ett uthopp varifrån utövaren ska ta sats ifrån och sedan hoppa så långt och stilfullt som möjligt. Det låter enkelt, men proffsen hoppar upp mot 200 meter så det kräver en hel del för att utföra det rätt.

Grunderna i backhoppning

I backhoppning så får man poäng efter både hur långt man hoppar men också stilpoäng för hur man genomför hoppet.

Poängräkning och regler

I backhoppning så räknar man samman poäng för längd och stil på hoppet. Det ger en sammanlagd poäng som bestämmer vem som vinner. Varje åkare har två försök på sig och det är bara det bästa hoppet som räknas. Skulle två åkare hamna på samma poäng så delar man på platsen, det sker alltså ingen omhoppning eller att man då tar hänsyn till bästa andra hopp.

Stilpoäng: Det här tittar man på i bedömningen

Stilen som en backhoppare använder ger också grund för stilpoängen som räknas in med längdpoängen och står för ungefär lika stor del. Här är det viktiga att hoppa kontrollerat och ”rent” för att få full pott. Maximal utdelning är 20 poäng från vilket man får avdrag för olika typer av fel man kan göra.

I en tävling så är det fem domare som bedömer åkaren där man delar in hoppet i tre delar: i luften, landningen och åkningen fram till inbromsningen.

Under luftfärden så är det viktigt att hopparen håller skidorna i jämn höjd och separerade från varandra. Man ska inte flaxa med armarna utan vara stabil i överkroppen. Man kan max få avdrag med 5 poäng i denna delen.

Vid landningen så ska man landa i Telemarkposition med en ben fram och ett bak. Landningen ska vara kontrollerad och man ska inte behöva ändra kroppsposition eller flaxa med armarna för att behålla balansen.

Fram till passering av fallinjen, vilket är en linje längre ned i backen som man ska passera för att det ska räknas som att man landat korrekt, så ska man sedan stå stabilt på skidorna och inte trilla. Totalt kan man bli av med 7 poäng under landning och fram till inbromsningen.

Efter att alla domare gett sina poäng så tar man bort den som gett lägst och högst. De övriga tre poängen läggs sedan ihop och räknas in i den totala poängen. Man kan alltså max få 60 stilpoäng till totalen om hoppet är perfekt.

Längdpoäng: så här mäter och räknar man

Hur långt man hoppar mäts i intervall om halvmetrar från uthoppets kant till landningspunkten mellan hopparens fötter i backen.

Poängen man sedan får beräknas utifrån hur många meter längre än baslinjen man hoppar, vilket kallas K-punkt. Var den befinner sig beror på vilken backe man tävlar i, antingen 75-99 meter om det är normalbacke eller mer än 100 om det är stora backen. Hoppar man till K-punkten så får man 60 poäng och därefter får man extra poäng för varje meter längre man hoppar. Beroende på vilken storlek på backen man tävlar i så får man olika mycket poäng för varje extra meter man hoppar förbi K-punkten och avdrag om man hoppar kortare.

Det längsta hoppet, och gällande världsrekordet, som uppmäts fram till 2022 på tävling är på 253,5 meter. Hoppet gjordes av Stefan Kraft från Österrike 2017 i Vikersund.

En backhoppares position i luften med den numera klassiska V-stilen för att maximera hopplängden.

Vindpåverkan och minimum vikt

Eftersom vinden har stor påverkan på hopparna prestation så kompenserar man poängen för vindförhållanden och den startpunkt åkarna har när de startar sitt hopp. Blåser det mycket så kan man förändra startpunkten så att man jämnar ut förhållandena och också ser till så att man inte äventyrar hopparnas säkerhet.

Många backhoppare har genom åren drabbats av undernäring och anorexia eftersom en lägre vikt ger fördelar för hur långt man kan hoppa. Man har därför infört ett system där man får kortare skidor, vilket påverkar ”flygeffekten”, om man väger under en minimum vikt. Andra regler kring åkarnas dräkt är också styrd i reglerna för att det ska bli en rättvis tävling.

Backhoppning i OS: 4 olika grenar

Enda sedan starten av vinter OS i Chamonix 1924 så har backhoppning varit en del av programmet. I OS 2022 tävlar man i fyra olika grenar varav tre är för herrar och en för damer. Dessa grenar är normal backe (herrar & damer), Stor backe (herrar) och Lagtävling (herrar).

Normal backe – Herrar & Damer

Backens längd kan variera mellan 85 – 109 meter, och K-punkten ligger mellan 75-99 meter.

Stor backe – Herrar

Backens längd är mer än 110 meter och k-punkten mer än 100 meter.

Lagtävling – Herrar

För lagtävlingen är det bara herrar som tävlar i.

Backhoppningsbacke sett nedifrån landningsbacken.

Historia

Backhoppning kommer från Norge där det utvecklades under slutet av 1800-talet varifrån det sedan spred sig till Nordamerika och Europa. Holmenkollen var tidigt klassisk mark för backhoppning och är än idag bland de kändare backhoppningsorterna tillsammans med nyårstävlingarna i Garmisch Partenkirchen i Tyskland vid gränsen till Österrike.

En av de största förändringarna inom backhoppningen stod en svensk för när Jan Boklöv introducerade V-stilen som gjorde att man kunde hoppa längre och stabilare. Idag är den standard, men i början vad den illa ansedd och gav avdrag i stilpoäng.

Lämna en kommentar