Skidskytte: Grenar och regler för OS 2022

Skidskytte (på engelska biathlon) är med svenska ögon en klassisk vintersport som funnits med på OS programmet sedan 1960. Kombinationen av längdskidor och skytte gör det till en spännande sport där inget är avgjort och allt kan hända ända in i mål.

När man tävlar i skidskytte finns det flera olika grenar där man på OS tävlar i distans, sprint, jaktstart, masstart, stafett och mixstafett. Här går vi igenom de allmänna reglerna för skidskytte och sedan för respektive gren.

Grundregler för skidskytte

Grunden i skidskytte är att man tävlar i lag eller individuellt genom att åka längdskidor på en bana där man också genomför ett antal skjutningar.

Skidåkning

Oavsett gren så är ena delen av åka längdskidor runt en bana. Hur långt man åker beror på vilken gren man tävlar i men ligger mellan 7,5 och 20 km, där herrar och damer har lite olika distanser. Alla åktekniker är tillåtna i skidskytte, vilket i praktiken innebär att alla kör skate eftersom det går fortast.

Under skidåkningen så kör man ett bestämt antal varv på en bana, där man på varje varv kommer in på skjutvallen inne på stadion för att genomföra ett skytte. Efter det sista skyttet så kör man sedan ett avslutande varv tills man korsar mållinjen.

Liggande och stående skytte

Skyttet i skidskytte kan ske på två sätt; liggande och stående. Träffytan på målet skiljer sig dem emellan med ett större vid stående och mindre vid liggande. Vid båda skjutningarna står man på 50 meters avstånd.

Hur många skjutningar man gör i en tävling beror på vilken typ av tävling det är. Antingen har man två skjutningar eller fyra skjutningar, och det är alltid hälften stående och hälften liggande.

I alla grenar utom stafett har man lika många skott på sig som mål, alltså fem skott per skjutning. I stafett så har man dock 3 extra skott vid varje skjutning. Skulle man missa några efter alla sina skott så får man ett straff, antingen tidspålägg på 60 sekunder eller en straffrunda för varje missad måltavla.

Straffrundor och tidstillägg

Om man vid en skjutning bommar en tavla, alltså inte träffar med något av sina vanliga eller extra skott, så straffas man genom att antingen få ett tidstillägg eller att man får åka en straffrunda.
Vilket straff man får beror på vilken disciplin man tävlar i; är det distans så är det normalt sätt tilläggstid med en minut för varje missad måltavla, medan det i övriga grenar är åker en straffrunda på 150 meter för varje miss man har.

Att åka en straffrunda tar ungefär 20-30 sekunder så det blir dyrbar tid man förlorar om man både skjuter extra skott och sedan ska åka straffrunda, samtidigt som det också är jobbigare med mer distans.

Olika grenar i skidskytte

I skidskytte finns det flera olika grenar som har lite annorlunda regler beroende på vad det är. Man åker olika långt, tävlar individuellt eller i lag, samt har olika regler för hur man straffas vid miss och antal extra skott.

Distans

Distanslopp i skidskytte är ursprungsgrenen för hur man tävlar. Varje åkare tävlar individuellt och startar med 30 sekunder mellan varandra. Under loppet genomför man 4 skjutningar under de 5 varven man kör. Total åksträcka är 20 km för herrar och 15 km för damer.

 • Åkdistans: 20 km för herrar (5x4km) & 15 km för damer (5x3km)
 • Antal skjutningar: 4 skjutningar, totalt 20 mål
 • Skjutordning: ligg, stå, ligg, stå
 • Straff vid miss: tidstillägg på 60 sekunder
 • Extra skott: 0
 • Ungefärlig tid: 55 minuter

Även om distans har den längsta åksträckan av de olika grenarna så är skyttet viktigare i distans än i de övriga. Det eftersom man får ett tidstillägg på 60 sekunder istället för en straffrunda (vilket tar 20-30 sekunder). Samtidigt har man möjlighet att krympa avståndet genom att vara en duktig skidåkare eftersom man har mer tid i spåren.

Sprint

Sprint är som distans, men med hälften så lång åksträcka (10 km för herrar och 7,5 km för damer) och bara två skjutningar (ett liggande och ett stående). Det gör att det är viktigare att vara snabb i åkningen än att skjuta perfekt.

 • Åkdistans: 10 km för herrar (3/4/3 km) & 7,5 km för damer (3×2,5km)
 • Antal skjutningar: 2 skjutningar, totalt 10 mål
 • Skjutordning: ligg, stå
 • Straff vid miss: 150 m straffrunda
 • Extra skott: 0
 • Ungefärlig tid: 30 minuter

Man får också straffrundor i sprintlopp istället för tidstillägg, så efter varje skjutning så får man åka lika många rundor som man har haft bom. Att åka ett sprintlopp tar knappt 30 minuter, så det går fort och händer mycket.

Jaktstart

I jaktstart är den stora skillnaden att man startar utifrån hur man placerat sig i tidigare lopp. Oftast är det sprintloppet som gäller för vilka som kvalificerar sig och vilka tidsdifferanser (tid efter vinnaren) man startar efter. Distansen är något längre än sprint och även ordningen för skyttet är annorlunda där man avslutar med två stående skjutningar.

 • Åkdistans: 12,5 km för herrar & 10 km för damer
 • Antal skjutningar: 4 skjutningar, totalt 20 mål
 • Skjutordning: ligg, ligg, stå, stå
 • Straff vid miss: 150 m straffrunda
 • Extra skott: 0
 • Ungefärlig tid: 40 minuter

Varje åkare startar efter hur de kom in i mål i den tidigare tävlingen, så den som startar först blir jagad av de bakomliggande tävlande vilket ställer hög press på ledaren att bibehålla sitt lugn i skjutningen och samtidigt inte åka för långsamt i spåren. Den som kommer först över mållinjen vinner helt enkelt så det kan bli rafflande avslutningar med bra spänning.

Masstart

Masstart innebär att alla åkare startar samtidigt. Eftersom skjutvallen har begränsat med platser gäller det även här att man måste kvalificera sig genom att åka bra i de tidigare loppen. Vanligtvis är det de 30 bästa som får plats i masstarten.

 • Åkdistans: 15 km för herrar & 12,5 km för damer
 • Antal skjutningar: 4 skjutningar, totalt 20 mål
 • Skjutordning: ligg, ligg, stå, stå
 • Straff vid miss: 150 m straffrunda
 • Extra skott: 0
 • Ungefärlig tid: 45 minuter

Vid den första skjutningen så ska varje åkare ta skjutplats efter sitt startnummer, medan de i de efterföljande 3 skjutningarna fyller på efter hur de kommer in. Även här så är det den som först korsar mållinjen som vinner.

Stafett

I en stafett åker 4 åkare varsin sträcka och man skjuter 2 gånger per åkare, ett liggande och ett stående. Totalt blir det alltså 8 skjutningar.

I vanlig stafett tävlar man i herrar resp. damer och åksträckan skiljer dem åt. Herrarna åker 7,5 km per åkare (totalt 30 km) och damerna 6 km var (totalt 24 km). Vid växlingen så måste åkarna beröra varandra inom växlingszonen för att växlingen ska vara godkänd.

 • Åkdistans: 30 km för herrar (4×7,5 km) & 24 km för damer (4×6 km)
 • Antal skjutningar: 2 skjutningar per åkare, 8 skjutningar totalt
 • Skjutordning: ligg, stå (per åkare)
 • Straff vid miss: 150 m straffrunda
 • Extra skott: 3 per skjutning
 • Ungefärlig tid:

I stafett har man också extra skott som man kan använda om man missar i skjutningen. Varje åkare har 3 extra skott per serie, så man har alltså 8 chanser vid varje skjutning. De extra skotten måste laddas separat vilket tar extra tid, och om man ändå missar alla sina skott så får man åka straffrunda.

Mixstafett

Mixstafett är som en vanlig stafett vad gäller regler, där man blandar laget med 2 herrar och 2 damer. Varje åkare kör enligt sin klass regler vad gäller distans, så herrarna kör 7,5 km och damerna 6 km. Damerna åker sträcka ett och två, medan herrarna kör sträcka tre och fyra.

Singelstafett

Det finns även singelstafett med en man och en kvinna som tävlar tillsammans, men det ingår inte i OS programmet.

Lämna en kommentar