Ring of fire – regler & tips

Ring of fire är ett klassiskt dryckesspel (som påminner om det vi i Sverige kallar ölspelet) som är både enkelt och roligt för att få igång förfesten eller stämningen. Skillnaden är att man har ett glas i mitten av bordet som är fylld med en blandning av dryck som förloraren ska dricka. 

I korthet går det ut på att dra kort från en kortlek som sedan får konsekvenser för en av personerna i ringen (antingen person själv eller någon annan) beroende på vad kortet visar. Kortet ska sedan placeras på ett glas i mitten. När högen av kort rasar så måste personen som lagt det sista kortet dricka glaset. 

Hur man spelar

Regler – vad de olika korten betyder

De olika korten man drar har olika betydelse. Det finns såklart väldigt många olika varianter och regler i hur man spelar, men här är grundregler som man kan utgå ifrån:

2-6 Röd (Hjärter & Ruter): Dela ut klunkar

Spelaren som drar kortet får ge så många klunkar som kortet visar till en annan spelare. Man kan också dela upp dem så att flra spelare får dricka.

2-6 Svart (Spader & Klöver): Drick själv

Spelaren som drar kortet måste själv dricka så många klunkar som kortet visar.

7: Toapaus

Kortet sparas av spelaren som drar det och får sedan användas för att gå på toaletten närsomhelst under spelets gång.

8: Tumregel

Kortet sparas av spelaren som drar det och kan sedan användas närsomhelst under spelets gång. Spelaren ska då diskret placera sin tumme på bordskanten och hålla den där tills den sista spelaren märker det och sätter sin tumme. Den sista spelaren får då dricka 3 straffklunkar.

9: Tema

Spelaren som drar kortet bestämmer ett tema. Varje spelare ska sedan säga något på det temat efter varandra. Om man tvekar eller inte kan så får man dricka 3 straffklunkar. 

Det kan vara ex. fiskar, huvudstäder eller något annat som man alla känner till och som har flera alternativ. Spelare 1 säger då kanske Stockholm, spelare 2 London, spelare 3 Berlin osv. 

10: Regel

Spelaren som drar kortet får bestämma en regel för resten av spelet. Det kan vara allt från hur man ska dricka till vad man får säga. Misslyckas sedan någon med regeln så får de dricka 3 straffklunkar. Se tips på regler längre ned.

Knekt: Rim

Personen som drar kortet säger ett ord och sedan ska spelarna i tur och ordning rimma på det. Klarar man inte att rimma eller säger ett ord som redan sagts så får man 3 straffklunkar. 

Dam: Skål

Alla spelare skålar och dricker en klunk tillsammans. 

Kung: Posera alt. Fyll på bägaren

Kortet kan sparas av spelaren och spelas när han eller hon känner för det. Spelaren ställer sig då i en pose och den som är sist på att härma posen måste dricka 3 straffklunkar. 

Om man inte kör att man lägger kort på glaset så kan man också ha kungen för att fylla på glaset i mitten. När den fjärde och sista kungen dras får då spelaren som drar det dricka upp allt.

Ess: Vattenfall

Alla spelare börjar dricka samtidigt. När den som drog kortet slutar dricka får nästa spelare också göra det, och sedan nästa osv. tills man gått varvet runt och alla slutat dricka.

Alternativa regler

Man kan också byta ut vissa av reglerna. Exempelvis att alla killar dricker på ett kort och alla tjejer på ett annat, att man måste välja en dryckespolare som också måste dricka med en varje gång. Man kan också köra frågesport, där man måste ställa frågor tills någon skrattar eller inte kan svara/ställa fråga.

Tips på tilläggsregler

Om man får ett kort med nummer 10 så får man lägga till en regel. Här är lite inspiration för vad man kan hitta på för nya regler när man kan:

  • Man får inte säga några ord på engelska
  • Man får inte säga någons namn
  • Man får inte peka
  • Man måste dricka med vänster hand
  • Skåla varje gång man dricker
  • Säga “Amen” efter man druckit klart
  • Inte titta på mobilen
  • Om det ringer på ens telefon så måste man dricka