Ticket to Ride: Enkla regler för sällskapsspelet

Ticket to ride har sedan det kom 2004 blivit lite av en klassiker bland brädspel. Med sina enkla regler om att bygga järnvägsspår över kontinenten mellan olika städer passar det de flesta åldrar och spelas klar på 60 minuter.

Olika versioner av Ticket to Ride

Det finns flera olika versioner av Ticket to Ride som utspelar sig på olika kontinenter och länder, såväl som expansions som tillför nya sätt att spela på. De olika versionerna har också lite olika regler vilket gör det svårt att ge en korrekt genomgång av alla regler på en gång. Här är de vanligaste versionerna som finns och de olika skillnaderna.

  • Ticket to Ride Nordamerika (USA och Kanada – Orginalet). Detta är den enklaste varianten vad gäller regler som utspelar sig i USA och delar av Kanada.
  • Ticket to Ride Europa. I den europeiska versionen tillkommer ett par olika nya sätt att bygga med färjor, tunnlar och stationer.
  • Ticket to Ride Card Game. En spelkortsvariant som passar när man är på resande fot (exempelvis på ett tåg) och inte har plats för en hel spelplan.

Spelets grunder

Målet med spelet är att få så många poäng som möjligt genom att bygga räls mellan olika städer. Du får poäng på tre olika sätt:

  • Bygga tågvagnar mellan städer där du får olika poäng beroende på hur lång sträckan är.
  • Klara uppdragskort där du ska binda samman specifika städer för vilket du sedan får poäng utifrån svårighetsgrad om du klarar det. Om du misslyckas slutföra ett uppdrag så får du dock minuspoäng istället.
  • Den längsta sammanhängande tågvagnen ger också poäng vid spelets slut till den spelare som då har den.

Spelets början

Börja med att placera ut spelplanen i mitten av bordet och dela ut en uppsättning med spelpjäser till varje spelare. Varje spelare ska ha 45 tågvagnar, men om det saknas får ni lägga till eller dra av så att alla har lika många.

Varje spelare ska också ha en markör som man lägger på startpositionen på poängräkningen som går runt spelplanen. Under spelets gång förflyttar ni sedan den efter poängen man samlar på att bygga tågvagnar.

Blanda och dela sedan ut tågkorten och dela ut 4 kort till varje spelare. Resten av korten placeras som en hög vid sidan av spelplanen, varav de 5 översta korten sedan läggs ut så man ser vilka kort det är.

Blanda nu uppdragskorten och dela ut tre kort var. Varje spelare får sedan titta på korten och bestämma sig för vilka de vill behålla, men man måste behålla minst två. Uppdragskort är sträckor mellan två städer som du under spelet ska bygga för att få extra poäng. Poängen är olika beroende på svårighetsgrad och står på korten. Du får dock minuspoäng om du inte klarar dem så man bör välja sträckor som känns genomförbara och helst överlappar med varandra för att underlätta möjligheterna att klara uppdragen. Uppdragskort som lämnas tillbaka lägger man underst i högen.

Nu är det dags att börja spela! En person börjar (lotta eller ta den äldsta/yngsta/mest erfarna) och sedan spelar ni i tur och ordning.

Val vid en spelares tur

När det är en spelares tur kan man välja mellan ett av tre olika alternativ: ta tågkort, bygga tågvagnar och ta uppdragskort.

Ta tågkort

Väljer du att ta tågkort så kan du sedan göra lite olika val. Du kan välja att ta två kort som du kan välja från den öppna korten eller från högen. Tar du ett öppet kort så lägger du sedan nästa från högen på dess plats. Du tar sedan ditt nästa kort antingen från de öppna korten eller högen. Som andra kort får du inte ta ett öppet lokomotiv kort.

Tar du istället ett lokomotiv kort från de öppna korten som ditt första kort så får du inte ta ett andra kort. Om det någon gång blir 3 öppna kort som är lokomotiv så slänger man alla korten och lägger upp 5 nya.

När korten tar slut tar man upp de slängda korten och blandar dem till en nya hög. Finns det inga kort kvar så måste spelaren göra något av de två andra valen. Det finns inga begränsningar på hur många kort man får ha på hand.

Det finns totalt 8 typer av olika tågkort där varje typ har en färg, samt ett lokomotiv kort som är valfri färg. Färgerna på korten motsvarar sträckorna på spelplanen som du kan bygga räls på.

Bygga tågvagnar

Om man samlat på sig kort som motsvarar vad som behövs för att knyta samman två städer så lägger man fram korten och lägger ut sina brickor på sträckan vid sin tur. Man behöver inte knyta samman en ny sträcka med någon tidigare utan kan bygga vilken sträcka som helst så länge den är ledig och man har rätt kort.

Vissa sträckor kräver en specifik färg medan andra tillåter vilken färg så länge du har lika många kort i en färg som krävs för att bygga sträckan. Korten med lokomotiv kan användas som jokrar och ersätta valfri färg.

Du kan bara bygga en sträcka under din tur och du kan inte bygga båda sträckorna mellan två städer för att blocka andra. Beroende på hur många spelare ni är kan det vara olika regler för hur dubbelspår får användas.

Ta uppdragskort

Man kan också välja att ta nya uppdragskort. Du tar då de tre översta korten i högen med uppdragskort. Du måste sedan behålla minst ett, men kan också behålla två eller tre.

Avslutning och poängräkning

När en spelare lägger ut tågvagnar så spelaren bara har två eller färre kvar så börjar sista rundan. Alla hinner alltså med en sista tur innan spelet avslutas, inklusive spelaren som fick två eller färre vagnar kvar.

Poäng för olika sträckor

När man sedan spelat klart ska man räkna poäng. Förhoppningsvis har ni flyttat spelmarkören för att hålla kolla på poängen för byggda tågvagnar, men det kan alltid vara bra att kontrollräkna först. Se tabellen för hur många poäng man får för olika sträckor.

Antal vagnarPoäng
1 🚃.1
2 🚃. 🚃. 2
3 🚃. 🚃. 🚃.4
4 🚃. 🚃. 🚃. 🚃.7
5 🚃. 🚃. 🚃. 🚃. 🚃.10
6 🚃. 🚃. 🚃. 🚃. 🚃. 🚃.15

Längsta sammanhängande sträcka

Därefter utser ni den som fått längsta sammanhängande sträckan som får 10 poäng. Har två spelare lika långa sträckor så får båda 10 poäng. En sammanhängande sträcka kan inkludera passering genom samma stad flera gånger, men en tågvagn ska aldrig användas två gånger för att ta sig igenom hela tåget.

Poäng för uppdrag

Slutligen ser ni över allas uppdrag. Den som klarat ett uppdrag får lika många poäng som det står på kortet och om man misslyckats så får man istället minuspoäng.

Den som nu har fått flest poäng vinner!

Lämna en kommentar