500: Regler för kortspelet femhundra

500 är en enklare variant av Canasta som bara kräver en kortlek istället för två. Som namnet antyder är målet med spelet att först nå 500 poäng. 

Kort om spelet

När ni spelar kan ni vara 2 till 5 spelare och man spelar med en vanlig kortlek utan att använda jokrarna. Spelet passar för barn från 10 års ålder och uppåt.

Antal spelare2-5 spelare
UtrustningVanlig kortlek (inga jokrar)
Ålder10 år och uppåt

Regler för hur du spelar 500

Målet med spelet är som sagt att samla så många poäng som möjligt och först till 500 poäng vinner spelet. För att få poäng ska man samla kombinationer av kort i tretal, fyrtal eller stegar.

Börja med att dela ut 6 kort till varje spelare (vissa spelar med 7 kort) som kan ta upp och titta på dem. Korten som blir över läggs i en hög i mitten av spelbordet med baksidan uppåt. Det översta korten vänds sedan upp och läggs vid sidan av högen.

Personen till vänster om dealern börjar spelet. Vid en spelares tur så har man att välja mellan att dra ett kort från högen eller ta upp hela den lagda högen.

Tar spelaren upp ett kort från högen får spelaren titta på kortet och sedan välja att lägga ned en kombination av kort (tretal, fyrtal eller stege med minst tre kort i samma färg) eller låta turen gå vidare.

Tar spelaren istället upp högen med kort måste spelaren också lägga ned minst tre kort i en poänggivande kombination. Kan man inte det så får man poängavdrag på 50 poäng.

Om man lagt ned tre kort på bordet får man också bygga vidare på sina motspelares kombinationer av kort. Spelare A kan exempelvis lagt ned 3-4-5 i ruter på bordet, och spelare B som precis lagt ned triss i 8:or kan då även lägga ned en ruter 6:a. Ingen annan spelare kan senare i omgången bygga vidare på den 6:an.

När man är klar med sin tur så lägger man ned ett valfritt kort från hand till den öppna högen och låter nästa spelare ta vid.

Spelet avslutas om en spelare blir av med alla sina kort på hand eller om högen med oanvända kort tar slut och spelaren vars tur det är inte vill plocka upp högen. Poängen räknas då samman och man börjar en ny omgång. Först till att nå 500 poäng efter avslutad omgång vinner.

Poäng för olika kort

De olika korten och kombinationerna ger olika mycket poäng. Värdet av en kombination räknas ut genom att man lägger samman poängen för de olika korten som ingår i kombinationen.

Ess ger olika mycket poäng beroende på hur den används. Används den som en etta i en stege så ger den 5 poäng, men om den används i tretal, fyrtal eller en hög stege så ger den 15 poäng.

KortPoäng
2-95 poäng
Ess (som 1)5 poäng
10, Knekt, Dam, Kung10 poäng
Ess (som 14)15 poäng
Först att bli av med sina kort50 poäng
Kort kvar på hand vid spelets slutMinuspoäng

Utöver korten så får man också poäng och avdrag för några andra saker:

  • Den som blir av med sina kort först och går ut får 50 poäng.
  • Korten som övriga spelare har kvar vid spelets slut ger minuspoäng enligt tabellen ovan och ger alltså avdrag på spelarens totala poäng.

Lämna en kommentar