Discgolf: Regler för hur du spelar frisbeegolf

Discgolf, eller frisbeegolf som många kallar det, är en snabbt växande sport som etablerat sig på allvar i Sverige senaste åren. Det som gör den populär är att mer eller mindre alla kan spela med lite förberedelser och kunskap.

Regler för att spela discgolf

Om du vet hur man spelar vanlig golf så är discgolf inte särskilt annorlunda. Sporten går ut på att ta sig från en utslagsplats till korgen på så får kast som möjligt. En bana består vanligtvis av 9, 12 eller 18 hål som man spelar ett i taget och sedan räknar samman sina totala antal kast.

Reglerna i korthet för discgolf

 • Utkast sker bakom startmarkeringen med den stödjande foten i marken. Det är tillåtet att trampa över när man släppt discen.
 • Den som ligger längst ifrån korgen kastar först och man måste stå med foten inom 30 cm bakom där discen låg. Det är tillåtet att stå åt sidan eller ta sats, men man får inte komma närmare korgen.
 • Kastar man utanför spelplanen (out of bounds) så får man kasta från platsen där discen gick utanför spelplan samt plikta ett slag.
 • När discen landat i korgen så har man spelat klart hålet och räknar ihop sina kast. Den som fick lägst antal börjar nästa hål, och vid samma antal tittar man på tidigare håls resultat.

Utkast på hål

Banorna kan variera i svårighetsgrad och ha olika typer av hinder, men de börjar alltid med en utkastpunkt. Från framkant och 3 meter bakåt får utkastet ske, och den stödjande foten ska vara i marken när kastet sker. När man väl släppt discen så är det tillåtet att trampa över eller utanför markeringen.

På första hålet så lottar ni vem som börjar men sedan är det den som hade bäst resultat på föregående hål som inleder på respektive hål. Innan du kastar så ska du alltid kolla så att ingen annan person är på banan eller kan träffas.

Hur man får kasta

Det finns egentliga inga restriktioner i hur man får kasta så länge man kastar med en hand. Till skillnad mot utkastet så måste ena foten vara placerad inom ett område av 30 cm bakom discens position.

Den som ligger längst ifrån korgen är den vars tur det är att kasta. Det är av säkerhetsskäl så att man minskar risken av att träffa någon med discen.

Man får när man kastar från spelplanen ta ett steg åt sidan med ena foten (så länge den andra är kvar vid discens tidigare läge) men aldrig så att man kommer närmare korgen.

Det är också tillåtet att ta sats när man kastar, men själva kastet måste då ske när man har foten placerad korrekt och släpper discen. Därefter får man också passera markeringen och vidröra marken bortanför.

Om man puttar, dvs. kastar kortare än 10 meter från korgen, så måste man ha full balans innan man tar ett steg förbi sin kastposition. Det är för att man inte ska kunna luta sig fram för långt mot korgen.

Kasta utanför plan

På banan så finns det områden som är utanför spelplan, vilket kallas Out of Bounds. Det är ofta vägar eller vattenhinder, men kan också vara påhittade zoner för att försvåra banan. Dessa är alltid markerade på hålets beskrivning vid utkastet och på banan.

Om man kastar så ens disc hamnar Out of Bounds så ska man istället kasta från platsen där discen passerade gränsen till området utanför spelplanen. Man får alltså ta upp discen och gå tillbaka till gränsen för nästa kast.

Därutöver så får man plikta med ett kast, alltså lägga på ett kast i sitt total antal för hålet.

Kastteknik

Det finns extremt mycket att lära sig vad gäller teknik och det är inte helt lätt att beskriva i ord hur man kastar en frisbee utan man måste öva och test sig fram för att lära sig.

Generellt sett så handlar det mer om teknik än kraft, så var avslappnad och försök ha kontroll på hur du kastar. Försök kasta platt och rakt till att börja med och accelerera rörelsen genom kastet så du har max hastighet i rörelsen i slutet av kastet.

Det finns tre grundkast som man använder sig av i discgolf: Backhand, Forehand och Putt.

 • Backhand:
  Greppa discen med fyra fingrar på undersidan och tummen ovanpå. Pekfingret ska inte ligga längs kanten på discen. Dra sedan discen bakifrån in mot kroppen och rotera ut den mot dit du siktar.
 • Forehand:
  Ett något svårare kast där man kastar från andra sidan kroppen. För att kasta greppar man discen med lång- och pekfinger på undersidan av discen och sedan tummen på ovansidan. Kasta sedan som om du skulle kasta ”macka” med en sten på sjön.
 • Putt:
  En putt kastar man när man är så nära hålet att man inte behöver ta i lika mycket utan vill ha bättre kontroll på avstånd och riktning. Håll discen som i backhand men kasta istället framför dig ifrån kroppen och ta i med benen och arm för att skjuta ifrån dig discen. När du släpper discen ska du sträcka ut mot korgen för att se till att den går så rakt som möjligt mot målet.

Vett och etikett på banan

Även om det inte är officiella regler så finns det ett antal oskrivna saker som man bör tänka på för att uppträda korrekt.

 • Ta hand om banan och knäck inte grenar eller förstör naturen även om det är i vägen för ditt kast.
 • Prata inte eller stör när någon annan ska kasta utan håll en lagom nivå som inte stör även andra på banan
 • Om mindre eller snabbare grupper går i fatt, låt dem spela förbi genom att vänta in vid nästa hål eller kasta ut tillsammans.
 • Hjälp varandra att se var discarna hamnar och att leta om de försvinner.

Heter det discgolf eller frisbeegolf?

Frisbee är ett varumärkesskyddat namn som ägs av företaget Wham-O, vilket gör att det inte kan användas fritt. Därför heter sporten discgolf och inte frisbeegolf. Ordet frisbee är dock så generellt beskrivande att många i Sverige inte vet skillnaden och helt enkelt kallar det frisbeegolf.