Tvåmanswhist: Regler för hur du spelar

Tvåmanswhist är ett kortspel för två personer (till skillnad mot fyramannawhist där det är fyra spelare). Spelet är uppdelat i två delar där man först samlar på sig kort och sedan ska ta stick. För att spela behöver du en vanlig kortlek samt papper och penna för att hålla koll på poängen.

Här är en genomgång av reglerna och hur du spelar tvåmanswhist. Det finns lite olika varianter på reglerna så bestäm på förhand hur ni vill spela.

Reglerna i tvåmanswhist

Tvåmanswhist går ut på att samla kort i en första del för att sedan spela stick och samla poäng. Som i de flesta stickspel så behöver man följa färg och högsta kort vinner. Om man inte har kortet kan man saka ett valfritt kort. Ess är högst.

Poängen man samlar beror på hur man spelar, men i den vanligaste varianten så får man poäng för varje stick över 6 grundstick och först att samla 13 poäng totalt över flera omgångar vinner.

Hur du spelar

Börja med att dela ut 13 kort vardera till respektive spelare. Lägg de överblivna korten i en hög med baksidan upp. Vill man spela med trumf, dvs. en färg som slår övriga och kan användas när man inte kan följa färg i den andra delen av spelet, så vänder man också upp ett kort som bestämmer färg på trumfkort.

Samla kort på hand

I den första delen av spelet så handlar det om att samla på sig så bra kort som möjligt genom att få till sig kort från högen. Det sker vanligtvis genom sticktagning med trumf, men det finns lite olika varianter.

Om ni spelar sticktagning med trumf så vänder ni upp ett kort som ni sedan spelar stick om. Färgen som det upplagda kortet visar bestämmer färgen ni ska följa. Vinnaren tar sedan upp det öppna kortet medan förloraren får ta det osedda kortet överst i högen. Dessa stick räknas då inte som poäng utan endast för att få en bra hand inför nästa del av spelet.

Man kan också spela med att den spelare vars tur det är tar upp det översta kort från högen och väljer antingen att behålla det eller ta nästa kort från högen (som är okänt). Det kort spelaren väljer att inte ta upp läggs åt sidan och försakas, samt ett kort från hand.

Första delen avslutas när korten i högen tagit slut. Korten på hand är sedan de ni kommer använda i nästa del.

Spela stick

Spelaren som inte delade ut kort börjar nu stickdelen av spelet genom att lägga ut valfritt kort från hand. Motståndaren måste följa färg och annars saka ett valfritt kort. Högst kort i färgen tar hem sticket och får lägga ut nästa.

Spelar man med trumffärg så får man lägga det när man inte har den upplagda färgen. Det är dock inget trumftvång, så man kan fortfarande saka ett annat kort om man vill.

Poängräkning

Varje stick läggs åt sidan och sparas. När man spelat alla stick så är det dags att räkna poäng.

Varje stick är värt ett poäng, men det är bara antal stick över de 6 första som räknas. Du måste alltså ta 7 stick för att få 1 poäng, 8 stick för 2 poäng osv.

När man räknat samman poängen så börjar man om en ny omgång och byter då dealer. För att vinna spelet ska man få 13 poäng.

Spelar man med att man plockar kort så kan man istället spela varje omgång som vanliga poäng och vinnaren tar hem spelet. Man kan också spela med att de första 13 sticken också räknas, så att det är 26 stick totalt och att man spelar poäng.