Kubb: Regler & tips för hur man spelar

Kubb sägs härstamma från Gotland och vikingatiden, men det finns egentligen inga belägg för det. På 2000-talet har det dock blivit ett av de mest populära (och ibland hatade) sällskapsspelet för sommaren och utomhusspel. Lite som boule, fast lite mer brutalt och nordiskt än franskt och kontinentalt. Nedan går vi igenom reglerna, både kortfattat och mer detaljerat, för att reda ut alla frågor man kan ha. Vi går också igenom några av de vanligaste frågorna där det kan skilja sig i regler.

Reglerna i kubb

Reglerna i kubb är enkla, där två lag gör upp om vinsten genom att kasta pinnar och slå ned motståndarens kubbar för att sedan välta kungen och vem som helst kan egentligen vara med och leka. Vi utgår nedan från de officiella VM reglerna som gäller i kubb, men beskriver också ett flertal av de varianter som finns och där reglerna kan vara olika.

Enkel och kortfattad genomgång av kubb regler

 • Dela upp er i 2 lag
 • Gör upp en spelplan som är 5 meter bred och 8 meter lång
 • Ställ upp vardera lags kubbar längs med respektive kortsida och kungen i mitten av spelplanen.
 • Kasta varsin pinne per lag så nära kungen som möjligt för att bestämma vem som ska börja.
 • Laget som börjar kastar pinnarna med underhandskast mot det andra lagets kubbar.
 • De kubbar som slagits ned kastas nu över på motståndarlagets sida av spelplanen där de sedan ställs upp.
 • Motståndarlaget får nu kasta pinnarna och måste få ned de kubbar som kastats över (fältkubbarna) innan de får slå ned lagets egna (baskubbarna).
 • Blir en fältkubbe inte nedslagen under en omgång så får laget var sida de ligger på gå fram och kasta från det avståndet istället för baslinjen.
 • När det inte finns några kubbar kvar på motståndarens planhalva får man kasta mot kungen (från baslinjen). Får man ned den vinner man.
 • Råkar man tidigare under spelet slå ned kungen förlorar man spelet.

Uppställning, utrustning och planens storlek

För att spela kubb behöver ni ett set som innehåller 10 kubbar, 1 kung, 6 kastpinnar och 4 planmarkörer. Börja med att mäta upp planen och sätt ut planmarkörerna för att kunna se var respektive baslinje och sidlinjer går. Planen ska vara 5 meter bred och 8 meter lång.

Ställ sedan upp respektive lags kubbar längs med varsin baslinje jämt utspridda (man får ställa dem som man vill men det är fördel att ha stort avstånd). Varje lag har 5 kubbar. Kubbar som står i sin ursprungsposition kallas baskubbar, medan de som blivit fällda kallas fältkubbar när de är i spel. Fältkubbar som inte blir fällda blir kastlinje för moståndar laget

Hur spelet går till

Vilket lag börjar kasta

För att börja spela behöver ett lag börja, men innan behöver man bestämma hur man kastordningen ska vara. Spela antingen 2-4-6 (dvs. att första laget kastar två pinnar, andra laget fyra och sedan sex åt gången) eller 6 direkt från start. Kan man inte komma överens är 2-4-6 det som gäller.
Efter det låter man en spelare i varje lag kasta en pinne mot kungen på samma gång. Det lag som kommer närmast kungen (utan att slå omkull, nudda är ok) får välja att antingen börja eller välja sida. Avståndet mäts från den ände av pinne som är närmast kungen.

Kasta pinnarna i kubb

Ena laget börjar nu kasta pinnarna från baslinjen och försöker få ned motståndarens kubbar. Den som kastar ska stå med båda fötterna bakom den aktuella kastlinjen. Det är ok att stå på ett ben och luta sig fram, men man får inte ta ett steg fram eller trilla över kastlinjen i samband med kastet. Vid övertramp så döms kastet bort, och man får inte kasta om.

Hur man kastar pinnarna är en bedömningssport som väcker paragrafryttaren till liv i vilket sällskap som helst, men grunden är relativt enkel. Man får bara kasta underhandskast och pinnen måste kastas rakt i den riktning man kastar. Man får alltså inte vrida handen eller pinnen så att pinnen lägger sig eller roterar mer än 90 grader från kastriktningen. Sådana helikopterkast är alltid förbjudna.

Kasta över och resa kubbarna

Efter ett lag kastat sina pinnar så ska motståndarlaget kasta över de kubbar som slagits ned. Man kastar från baslinjen med underhandskast, och får kastas på tvären. Motståndarlaget ställer sedan upp kubbarna åt valfritt håll.

Hamnar en kubb utanför spelplanen får man kasta om en gång och sedan får motståndarlaget bestämma var den ska stå (men måste vara minst en kastpinnes längd från kungen och hörnpinne). En kubb räknas som inne om minst halva kubben är innanför sidlinjerna när den rests upp.

Fältkubbar måste slås ned först innan man slår ned baskubbar.

Kasta mot kungen och vinna

När alla baskubbar är nedslagna så ska man slå ned kungen för att slutligen vinna. När man kastar mot kungen gäller trä mot trä, dvs. att om man kastar och det inte sker någon kontakt mellan pinnen och kungen så räknas det inte. Så man kan inte förlora eller vinna matchen om pinne landar i gräset och kungen trillar omkull.

Kast mot kung för att vinna matchen ska ske från baslinjen. Kastar man från en annan plats förlorar man matchen.

Varianter och skillnader i regler

Om man spelar kubb i mer än ett sällskap vet man att reglerna kan variera en aning.

Stapling av utkastade kubbar

När man kastar över kubbarna har vissa som regel att man får stapla kubbarna på varandra vilket gör det lättare att slå ned båda.

Kast mot kungen

grundregeln är att kast mot kungen sker från baslinjen, men vissa väljer att man istället får kasta från den främsta kastlinjen (där motståndarens kubb ligger). Det finns också dem som spelar med att man måste få ned kungen i samma omgång som man slår ned den sista kubben, annars förlorar man.

Nedslagna kubbar tas bort

Vill man spela snabbare kan man spela med att man direkt plockar bort nedslagna kubbar. Det tar bort en stor del av spelet men snabbar såklart upp det också.

Köpa kubb

Kubb finns nuförtiden att köpa på dee flesta bensinstationer och även större matbutiker sommartid. man kan såklart även köpa och beställa det online. Skillnaden mellan olika spel brukar inte vara stor, men det finns dels om man får det i en bättre träbox och målade varianter för att göra det lite roligare.

SM och VM i kubb

Många ser kubb som ett sällskapsspel, men är det en sport? Sedan 1995 har VM i kubb arrangerats på Gotland av Rone GIK, med så många som 130 lag representerande 10 länder år 2005.

Mölkky – ett alternativ till kubb

Mölkky (även kallat nummerkubb eller sifferkub) är ett spel i trä från Finland som påminner om kubb. Mölkky kan också liknas vid en typ av kägelbowling. Spelet går ut på att få exakt 50 poäng genom att kasta en träpinne (mölkkyn) mot uppställda träkäglor, numrerade 1-12. Träffar man en kägla får man poängen som står på, men träffar man flera får man istället 1 poäng per kägla. Om man får mer än 50 poäng faller man ned till 25 poäng.

Kubbs historia

Kubb sägs härstamma från Gotland och vikingatiden, men det kan också vara en mer sentida historiebeskrivning för att popularisera spelet. Det finns dock beskrivningar från början av 1900-talet av en variant av kägelspel som kallas kägelkrig med en kung och elva käglor. Skillnaden som beskrivs är att man använder klot istället för pinnar.

3 svar på ”Kubb: Regler & tips för hur man spelar”

 1. Regelfråga 😉
  Jag (B) har en kastpinne kvar och på motståndarens (A) baslinje står en baslinjekubb.

  Enligt mig är det OK att kasta ned den. A kastar sedan över den kubben som fältkubb till min sida och försöker sedan slå ned mina baslinjekubbar och fältkubb[en]. Om de då inte tar ned alla ’mina’ så är det sedan min tyr och jag har då 6 kastpinnar för att slå ned kubben.

  Enligt min ’meningsmotståndare’ (B) så kan jag inte med min sista pinne kasta ned den kvarvarande baslinjekubben eftersom jag då inte har någon pinne kvar till kungen – och att jag då därmed förlorar spelet.

  Jag vet att man givetvis kommer överens om en regel och sedan följer den. Men jag vill gärna veta hur det ’ska vara’.
  Har någon ett svar?

  Regeln som (B) menade var en tävlingsregel att man skulle stå på baslinjen med ryggen mot kungen och kasta på den ned mellan benen – den regeln vägrade jag.

  Vänligen

  Nils-Gunnar Nordlundh

  Svara

Lämna en kommentar