Julklappsleken: Regler för 3 olika varianter på spel

På senare år har många gått över från att byta julklappar till att spela julklappsspel för att minska stressen och pressen kring julen. Oavsett om det är i familjen, släkten eller jobbets julmiddag så är julklappsleken ett roligt sätt att fira julen med en aktivitet.

Grunden i alla julklappslekar är att varje person tar med en julklapp som ska kosta inom en viss budget (exempelvis 50, 100 eller 200 kr). Man kan såklart också ta med fler julklappar för att göra det roligare.

Här kommer regler för olika varianter på julklappsspelet. Det finns också varianter för lekar som gör att alla får en julklapp längre ned.

Julklappsleken med tärningar

Julklappsleken med tärningar är antagligen orginalet för de olika varianterna som finns. Reglerna är enkla och alla kan spela utan att känna någon press.

Vad man behöver

Som i alla julklappslekar så ska varje person ta med minst 1 julklapp till ett förbestämt maxpris. För att spela behöver man sedan 1 tärning för att slå samt en mobil för att ta tiden.

Regler för hur tärningsleken går till

  • Sitt i en ring runt ett bord och slå tärningarna en i taget.
  • Slår man 1:a eller 6:a får man ta ett paket.
  • Dela ut paketen utan någon tidtagning.
  • Därefter spelar man 10 minuter när man får ta de inslagna paketen från andra spelare.
  • Sedan öppnar man paketen innan man spelar 5 minuter när man får ta de öppna paketen.
  • När tiden är slut så får man behålla de klappar man lyckats vinna i spelet.

Första delen: Slå och få (eller ta) julklappar

Börja med att sätta er i en ring runt ett bord. Är ni väldigt många kan ni också dela upp er på flera bord och också använda flera tärningar. Lägg alla julklapparna synliga i mitten på bordet.

Första delen är att alla klappar blir utdelade genom att i tur och ordning slå tärningen (yngst börjar). Om man får en 1:a eller 6:a så får man ta ett paket ur högen och man fortsätter tills alla paketen är utdelade.

Nu är det dags för nästa del när man istället får ta paket från de andra. Ställ timern på 10 minuter (är man fler kan man såklart utöka tiden). Nu börjar den som är äldst att slå tärningen och får någon en 1:a eller 6:a så får man ta ett paket från en annan spelare.

Andra delen: Öppna paket och ta paket

Fortsätt slå och ta paket fram till att timern ringer. Nu öppnar alla sina sina paket så att man ser vad det är i dem.

Sista steget är att spela 5 minuter när man får ta de synliga paketen. Ställ timern på 5 minuter och fortsätt sedan slå tärningen. 1:a eller 6:a så får man ta ett paket.

När timern nu ringer är spelet slut. De julklappar man har när klockan ringer får man behålla och de som har haft mest tur kommer också ha flest.

Varianter på julklappsleken med tärningar

Alla får paket: Inför att man inte får ta paket från någon som bara har ett (funkar bäst om alla har med sig mer än en julklapp). Skulle någon inte ha någon julklapp i slutet får den med flest ge en valfri till den utan.

1:a ger bort: Istället för att man får ta både på 1:a och 6:a så kan man spela med att man istället måste ge bort en present när man slår en 1:a.

Spela med 2 tärningar: Är man flera spelare eller vill ha högre tempo så kan man spela med två separata tärningar. Man kan också välja att man slår med två tärningar och antingen då har två chanser, eller att man ska slå dubbelt för att få ta en klapp.


Julklappsleken med grytvante

Julklappsleken med grytvante är en lite annorlunda variant där man sätts på prov i att öppna paket så snabbt som möjligt samtidigt som man har på sig grytvantar. Samtidigt ska nästa spelare försöka slå en 6:a för att ta över rollen som paketöppnare. Roligt och hetsigt spel som definitivt ökar tempot!

Vad man behöver

För att spela behöver man en julklapp eller flera som ska slås in i flera lager papper och vara lite svåra att öppna. Under spelet behöver man ett par grytvantar eller tjocka tumvantar samt en tärning.

Regler för hur det går till

Sätt er i en ring runt ett bord med en present på bordet. Den som är yngst börjar med att sätta på sig grytvantarna (och ev. tomteluva) och får paketet framför sig. Personen till vänster om personen som börjar får tärningen.

När alla är redo går starten. Personen med grytvantar ska nu försöka öppna paketet innan personen med tärningen slår en 6:a. Man får slå om och om igen tills man får en 6:a

Lyckas personen inte öppna paketet innan nästa spelare slår en 6:a går paketet och grytvantarna vidare till personen som slog tärningen. Tärningen ges till nästa person i ordningen och sedan fortsätter leken.

När någon lyckas öppna ett paket så får den också innehållet. Vad som räknas som öppnat kan bli domarbeslut, så bestäm innan om man måste ha ställt innehållet på bordet, säga vad innehållet är eller bara ska genom lagerna av inslagspapper.

Fortsätt tills alla paket är öppnade och utdelade.

Varianter på julklappsleken med grytvante

Vill man att alla ska få ett paket kan man istället för tärning ta tid på respektive deltagare och ge extra julklappar till de som är snabbast. Man kan såklart också göra som i andra varianter att de som vinner flera måste dela ut till de som inte vinner någon.


Julklappsleken med lappar

Lappleken är en variant utan tärningar där man istället använder papperslappar. Leken går ganska snabbt så det är ett bra alternativ om man inte vill lägga för mycket tid eller tjafs. Det är också ett enkelt sätt att göra så att alla får ett paket var.

Vad man behöver

För att spela julklappsleken med lappar behöver ni papper och penna, samt julklappar.

Regler för hur det går till

Se till att de finns en klapp per person så det går jämnt upp. Skriv sedan en siffra per deltagare från 1 och uppåt på en lapp vardera. Är ni 6 deltagare ska ni alltså ha 6 st lappar med siffrorna 1-6.

Lägg sedan alla lappar i en skål. Varje deltagare får sedan dra varsin lapp. Den som får lägst nummer på sin lapp börjar att välja julklapp från bordet. Sedan går man i tur och ordning så alla får välja en julklapp.

När alla fått en klapp vardera så öppnar man alla paket. Sedan lägger man lapparna i en skål igen och kör en ny runda med paketen synligt. Den klapp man nu väljer blir också den man får med sig hem.

Varianter på julklappsleken med lappar

Istället för att göra en andra omgång med öppna paket kan man avgöra direkt i första utdelningen vad man får. Det gör att det går snabbare och är ännu mer slump vad man får.

Man kan också i andra rundan göra så att alla behåller sina presenter men att man får välja om man vill byta ut den mot någon annans eller ha kvar sin nuvarande. Det blir då med andra ord bäst att vara sist, samtidigt som man också kanske ska välja lite sämre presenter om man är i början av att välja.

Vill man göra det lite ”elakare” kan man kombinera lappar med namn på deltagarna och en siffra. Varje person får då välja vilken julklapp som personen på lappen ska få. Klapparna väljs fortfarande i ordningen på lapparna.

Andra varianter av julklappsleken

För småbarn: Vill man leka en lek med mindre barn som inte riktigt klarar av några av de vanliga julklappslekarna finns det såklart ett par alternativ.

Det första är att göra en enkel fiskdamm som på barnkalas. Barnen får då fiska bakom ett skynke och se vad som kommer upp. Man kan också skoja om bottenfiske genom att skicka upp toarullar eller något som inte är den faktiska presenten.

Andra alternativet är att arrangera en enkel skattjakt. Antingen fri jakt med fågel, fisk eller mittemellan och varmt eller kallt för att hjälpa dem, eller så kan man rita en skattkarta som leder till nya skattkartor och ledtrådar.

Lämna en kommentar